PCA INŠTITÚT ISTER - Person-Centered Approach Institute

Konferencie

PCA Inštitút ISTER Bratislava v spolupráci s Inštitútom  PCA Praha vás pozývajú na 8. česko-slovenské sympózium v prístupe zameranom na človeka.
Koná sa v Bratislave v dňoch 31.5 -1.6 2019  v Centre Salvator, Jakubovo nám., 2557/5, 811 09 Bratislava.

Ako je zvykom, v organizácii a mieste konanie striedame po 2 rokoch Prahu - program budú tvoriť prednášky, workshopy, encountrové skupiny, priateľské stretnutia a rozhovory a spoločenský večer.

Aktívnu účasť zatiaľ prisľúbili  -  Hana Celušáková,  Vlado Hambálek, Barbora Hrdličková, Mária Kopčíková, Miroslav Čápek a ďalší z tímu vojenských psychológov/čiek, Petra Jurkovičová, Barbora Kuchárová, Jana Lednická, Lucia Lenická, Dušana Priehradná, Hana Smitková, Marta Špaleková, Zuzana Tatárová, Ivan Valkovič, Pavel Wieser, Barbora Sládeková, Peter Brnula. Privítame aj ďalších, ktorí by mali záujem prezentovať témy súvisiace s PCA. 

Program sympózia >>>
 • Barbora Kuchárová
  Používanie PCA  postupov v rámci organizácií a tímov.
  Using person-centred practices within organisations and teams.
  Organizácia: OZ PRIMA
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Dušana Priehradná
  PCA a Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu.
  PCA and Family attachment therapy
  Pracovisko: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Barbora Hrdličková a Petr Hudlička                                                           
  PCA, psychiatria a práca s rodinou.
  PCA, Psychiatry and Family Work
  Pracovisko: Denní Sanatorium Fokus Praha
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Marta Špaleková
  PCA a motivačné rozhovory
  Pracovisko: súkromná prax, RETEST
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Lucia Lenická, Jana Lednická, Hana Smitková
  Kontrakt v psychologickom poradenstve a psychoterapii detí a adolescentov.
  Contract in counselling and psychotherapy with children and adolescents
  Pracovisko: CPPPaP Ba III., Vajnorská 98/D Ba; Katedra psychológie FFUK Bratislava
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Ivan Valkovič
  Ontologický prístup k emóciám: nová interpretácia        
  Ontological approach to emotions; a new interpretation
  Pracovisko: Coachingplus
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Vladimír Hambálek, Ivan Valkovič                                                           
  Dialóg naprieč modalitami. Ako komunikovať v tíme, kde nie sme všetci PCA
  Dialog across modalities. How to communicate in a team where we are not all PCA
  Organizácia: Coachingplus
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Petra Jurkovičova                             
  Traja velikáni v jednej poradenskej praxi.
  Three giants in one counseling practice.
  Pracovisko: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  Ústav speciálněpedagogických studií, Žižkovo nám. 5, 774 10 Olomouc
  Email : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Hana Smitková                        
  Máme nádej?    
  Do we have the hope?
  Pracovisko: Katedra psychológie FFUK, Bratislava
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Pavel Wieser     
  Co nás improvizační divadlo učí o empatii, kongruenci a přijetí?
  What improvisation theater teaches us about empathy, congruence, and acceptance?
  Pracoviště: Nandaru s.r.o.
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Mária Kopčíková a Hana Celušáková                                             
  Vývinové míľniky v reprodukčnom živote ženy a ich vplyv na psychoterapeutickú a poradenskú prácu.                                            
  Pracovisko: Centrum pre rodinu Kvapka - ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie pre deti a dospelých
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Miroslav Čápek
  PCA v krízovom manažmente
  PCA in Crisis Management
  Pracovisko: Operačné stredisko ZZS SR
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Zuzana Tatárová
  Kazuistiky
  Case studies
  Pracovisko: PTI – Inštitút Terapie Hrou
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Barbora Sládeková
  Projekt Sociálna klinika - dostupná terapia pre tých, ktorí ju potrebujú.
  Project Social Clinic - therapy available for more people, they need it.
  Pracovisko: Súkromná psychoterapeutická prax, Plzeň.
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Barbora Kucharová a Peter Brnula
  Supervízia rámcovaná prístupom PCA
  Supervision in PCA Approach                         
  Pracovisko: OZ PRIMA; Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova Praha/Spoločnosť SOCIO s. r. o. Bratislava
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účastnícky poplatok závisí od termínu prihlásenia:

 • do 31.01.2019: 69 eur
 • 01.02.2019 - 31.03.2019: 77 eur
 • 01.04.2019 - na mieste: 85 eur
 • študenti, ženy na materskej a nezamestnaní: 60 eur

Tento poplatok je nevratný. Akceptujeme presun poplatku na iného účastníka/-čku. Poplatok zahŕňa prenájom priestorov, organizačné zabezpečenie, občerstvenie počas prestávok a spoločenského večera.
Sympózium je v procese akreditácie Slovenskou komorou psychológov. Za kredity sa hradí poplatok samostatne 6 eur.

Prihlasovanie na sympózium

Prostredníctvom online formulára » 

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte na mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tešíme sa na Vašu účasť!
organizačný tím VIII. česko-slovenského sympózia PCA 

PCA INŠTITÚT ISTER

Muráň 210
049 01 Muráň


Tel.: +421 908 915 958
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.pcaister.sk

PCA Inštitút Ister © 2018